Przegląd zmian w przepisach Celnych i związkowych Poz. 135 – 148 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach Celnych i związkowych Poz. 135 – 148

np. poz. 137. W dniu 1 kwietnia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Dz. U Nr 32, poz. 300). 8 stron -18317 znaków[...]
5/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość