Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 89 – 121 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 89 – 121

np. poz. 90. W Monitorze Polskim Nr 4 z dnia 16 stycznia 2003 r. pod poz. 38 opublikowano Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r. a pod poz. 39 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r. Umowa reguluje całokształt zagadnień dotyczących przewozu osób i towarów samochodami zarejestrowanymi w Polsce lub w Rumunii, między obu tymi państwami oraz w tranzycie przez te państwa – z wyłączeniem przewozów kabotażowych. Zgodnie z Oświadczeniem Rządowym, Umowa powyższa weszła w życie dnia 31 maja 1968 r.[...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość