Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 85 – 104 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 85 – 104

np.poz. 86. W dniu 1 marca 2004 r. (niektóre przepisy zaczną obowiązywać od 1 maja 2004 r.) weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257). Ustawa powyższa dostosowuje polskie przepisy o podatku akcyzowym do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych nowości należy wymienić fakt oddzielnego uregulowania spraw związanych z podatkiem akcyzowym i z podatkiem VAT oraz włączenie do tej ustawy zasad oznaczania wyrobów znakami akcyzy. Załącznikami do ustawy są wykaz wyrobów akcyzowych, wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy oraz definicje wyrobów tytoniowych. Niezależnie od powyższego omawiana ustawa, z ważnością od dnia 1 maja 2003 r., zmienia m. in. następujące ustawy: ... [...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość