Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 78 – 127 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 78 – 127

np. poz. 78. W dniu 1 stycznia 2001 r. (30 dni przed opublikowaniem) weszło w życie zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów z 2001 r. nr 1, poz. 1). Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art.12 § 2 i art. 226 § 5 Kodeksu celnego, Prezes GUC znowelizował zarządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów z 2000 r. nr 2, poz. 5). Oprócz drobnych zmian w sposobie dokonywania zapisów w niektórych ewidencjach, dodano nowy rejestr towarów przywożonych czasowo (R29) oraz określono wzór protokołu pobrania próbek (P09). 10 stron - 38581 znaki[...]

Kup aby przeczytać całość