Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 64 do 84 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 64 do 84

np.poz. 65. W dniu 31 stycznia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 83). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 1 ust.3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 20) określony został wykaz wyrobów zawierających azbest, które w 2004 r. mogą być produkowane lub sprowadzane z zagranicy na polski obszar celny. Lista dopuszczonych wyrobów obejmuje płyty azbestowo-kauczukowe (ex PCN 6812 70 00 0) przeznaczone do produkcji określonych rodzajów uszczelek, uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych (ex PCN 6812 90 80 0) z przeznaczeniem jak wyżej oraz azbest włóknisty (ex PCN 2524 00 30 0) dla potrzeb przygotowania wg specjalnej technologii diafragm (przepon) elektrolizerów solanki. [...]
3/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość