Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 61 – 77 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 61 – 77

np. poz. 62. W dniu 19 lipca 2001 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. nr 3, poz. 19). Ustawa powyższa w zakresie obrotu towarowego z zagranicą dotyczy jedynie organizacji rynku chmielu. Jej art. 28 stanowi, że warunkiem objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu chmielu lub produktów chmielowych jest dołączenie do zgłoszenia celnego świadectwa równoważności. Brak tego dokumentu lub jego nieważność, powoduje natychmiastowe cofnięcie takiego towaru za granicę, a gdy jest to niemożliwe, towar może zostać zniszczony lub podlega przepadkowi. Świadectwa równoważności wydawane są w kraju pochodzenia, jeśli przewidują to umowy międzynarodowe. 4 strony - 14920 znaki [...]
3/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość