Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 44 – 102

np poz. 46. W dniu 1 stycznia 2002 r. (częściowo w dniu 1 kwietnia 2002 r.) weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 151, poz. 1687). Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 14 § 3 pkt 1 Kodeksu celnego na okres do końca bieżącego roku zawieszono pobieranie ceł od towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, do wysokości w nim określonej. Wykaz obejmuje ponad 270 pozycji towarowych – m. in. pszenicę durum, niektóre soki, oleje techniczne, surowce dla hutnictwa, skóry bydlęce oraz inne surowce i komponenty, dla których cło zmniejszono mając na celu wspomaganie produkcji w wielu sektorach gospodarczych i zwiększenie konkurencyjności polskich wyrobów. Warunkiem skorzystania ze stawek celnych zawieszonych jest udokumentowanie pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie. Preferencyjne stawki celne ustalone dla towarów pochodzących z Chorwacji zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2002 r. 12 stron - 46864 znaki [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość