Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 332 – 352 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 332 – 352

np.poz. 333. W dniu 1 stycznia 2003 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360). Ustawa powyższa określa zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów, które mogą stwarzać zagrożenie. Jednym z celów tej ustawy jest znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego. Art. 43 ustawy nakłada na organ celny obowiązek zatrzymywania towarów zgłaszanych do procedury dopuszczenia do obrotu w wypadku stwierdzenia, że wyrób jest niezgodny z zasadniczymi wymaganiami lub może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub ochrony środowiska. Ostateczną decyzję w sprawie istnienia takich zagrożeń podejmują jednak organy wyspecjalizowane. [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość