Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 317 – 355

np.poz. 320. W dniu 1 listopada 2003 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 182, poz. 1781). Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 278 § 2 Kodeksu celnego wyznaczono Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia spraw dotyczących wiążącej informacji taryfowej i o pochodzeniu towaru oraz spraw związanych z prowadzeniem listy agentów celnych, w tym wpisu na listę, skreślenia z listy a także zawieszenia działalności agenta celnego. Jednoczesnej zmianie innymi aktami prawnymi uległy rozporządzenia wykonawcze w tych sprawach - patrz pkt 318,319 i 321 niniejszego przeglądu.Przestało obowiązywać: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1094). [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość