Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 308 – 331 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 308 – 331

np.poz. 310. W dniu 1 stycznia 2004 r. wejdą w życie:- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), oraz - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Obie powyższe ustawy na mocy odrębnego przepisu (patrz punkt 311 niniejszego przeglądu) wejdą w życie dopiero po upływie przeszło jednorocznego vacatio legis. Biorąc pod uwagę rozległość tematu, termin ten nie wydaje się być zbyt długi. Uchwalenie tych dwu ustaw jest realizacją konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności także sądownictwa administracyjnego (art. 176). Nowe ustawy stanowią nie tylko wypełnienie przepisów konstytucyjnych, lecz stwarzają także możliwość realizacji ich celu, którym jest zwiększenie uprawnień obywateli wobec władzy, a tym samym umocnienie zasad demokratycznego państwa prawa i legalizmu. [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość