Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 304 – 316

np.poz. 307. W dniu 15 października 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652). Nowelizacji uległa ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr 130, poz. 1188). Zmiany dotyczą także art. 43 tej ustawy, w którym uregulowano sprawę postępowania organów celnych w przypadku stwierdzenia, że wyrób zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu nie spełnia zasadniczych wymagań. [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość