Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 270 – 291 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 270 – 291

np. poz. 272. W dniu 24 lipca 2002 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy (Dz. U. Nr 115, poz. 1000). a podstawie delegacji wynikającej z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) na okres do końca bieżącego roku określone zostały wielkości progowe przywozu z zagranicy niektórych towarów rolnych, ściśle określonych w załączniku do rozporządzenia. W przypadku przekroczenia progu, na towary te mogą zostać nałożone opłaty celne dodatkowe. [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość