Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 246 – 257 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 246 – 257

np. poz. 251. W dniu 23 października 2001 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie wyjaśnień do reguł pochodzenia towarów (Dz. U. nr 112, poz. 1199). Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 202 Kodeksu celnego Minister Finansów ogłosił wyjaśnienia do reguł pochodzenia towarów zawartych w Protokole 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 11, poz. 38 z późniejszymi zmianami). Wyjaśnienia te mają odpowiednie zastosowanie do umów o wolnym handlu zawartych z krajami CEFTA i EFTA oraz z Litwą, Łotwą i Turcją. Opublikowanie tych wyjaśnień na pewno przyczyni się do ujednolicenia postępowania poszczególnych urzędów celnych w zakresie uznawania pochodzenia towarów, szczególnie przy stosowaniu preferencyjnych stawek celnych. 3 strony 10911 znaków [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość