Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 244 – 269

np. poz. 247. W Monitorze Polskim Nr 25 z dnia 21 czerwca 2002 r. pod poz. 421 opublikowano postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. uchylające postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Monitor Polski Nr 47, poz. 780 i Nr 7, poz. 136) oraz postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 12 lutego 2002 r. utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej. Minister Gospodarki uchylił swoje postanowienia dotyczące pobierania w 2002 r. (od 1 do 15 stycznia) opłat celnych dodatkowych ustalonych decyzją z dnia 6 stycznia 1999 r. w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia z Chin. Uchylenie nastąpiło dopiero po skierowaniu przez zainteresowanych skargi do NSA. Jak wynika z uzasadnienia, przyczyną takiego załatwienia sprawy było wykazanie przez skarżących wewnętrznej sprzeczności pierwotnej decyzji ustalającej tą opłatę. [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość