Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 24 – 63

np.poz. 26. W dniu 1 stycznia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz.2196). Na podstawie delegacji wynikającej z kilku przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami), na nowo określono szczegółowe zasady stosowania akcyzy, przy czym nie nastąpiły w tym zakresie większe zmiany. Podwyższone zostały stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i paliwa płynne oraz obniżono stawki na niektóre wyroby alkoholowe.Przestało obowiązywać: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 269, Nr 98, poz. 885, Nr 125, poz. 1065 i Nr 216, poz. 1829 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 780, Nr 137, poz. 1305 i Nr 145, poz. 1407 i Nr 187, poz. 1828). [...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość