Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 233 – 245 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 233 – 245

234. W Monitorze Polskim nr 28 z dnia 30 sierpnia 2001 r. pod poz. 482 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 200 1 r. w sprawie odsetek za zwłokę od należności podatkowych. Na podstawie delegacji wynikającej z art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Minister Finansów ogłosił, że od 23 sierpnia 2001 r. od należności podatkowych nie uiszczonych w terminie naliczane są odsetki w wysokości 37 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. Na mocy art. 242 § 2 Kodeksu celnego, stawkę tą stosuje się w przypadkach nie uiszczenia w terminie należności wynikających z długu celnego. 3 strony - 9489 znaków [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość