Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 230 – 268 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 230 – 268

np.poz. 233. W Monitorze Polskim Nr 37 z dnia 24 lipca 2003 r. pod poz. 524 opublikowana została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzona w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., a pod poz. 525 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Umowa dotyczy zasad przekraczania granicy i pobytu mieszkańców gmin przygranicznych w Polsce i w Niemczech. Przewidziano możliwość przekraczania granicy w przejściach ogólnie dostępnych i w przejściach wyznaczonych specjalnie dla małego ruchu granicznego na podstawie dowodu osobistego. Wykazy gmin przygranicznych w Polsce i w Niemczech są załącznikami do Umowy. Zgodnie z Oświadczeniem Rządowym, Umowa weszła w życie w dniu 1 stycznia 1993 r. [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość