Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach Celnych i związkowych Poz. 226 – 241

np. poz. 227. W dniu 13 czerwca 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych (Dz. U. Nr 66, poz. 605). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 6 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 z późniejszymi zmianami) dokonano nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 1221). Zmiany dotyczą jedynie treści załącznika nr 2 do rozporządzenia – Wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie na polski obszar celny jest zabronione, oraz załącznika nr 4 – Wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne przy wprowadzaniu na polski obszar celny. Nowelizacja nie zmienia treści tych wykazów, doprecyzowuje jednak nazwy handlowe towarów objętych ograniczeniami oraz pozycje taryfy celnej, właściwe dla tych towarów. [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość