Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 206 – 220 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 206 – 220

207. W dniu 28 października 2000 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 91, poz. 1011). Na podstawie delegacji wynikającej z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami), Minister Finansów dokonał kolejnej nowelizacji rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. nr 109, poz. 1245 oraz z 2000 r. nr 25, poz. 304 i nr 72, poz. 843). Obecne zmiany przewidują zwolnienie od podatku VAT paliwa przewożonego w zbiorniku wbudowanym na stałe do środka transportu wykorzystywanego do działalności gospodarczej - jeżeli stawka celna na to paliwo została zawieszona w całości. Zwolnienie obowiązuje tylko do końca bieżącego roku. Przepis powyższy dotyczy jedynie nadwyżek przywożonego paliwa ponad ustalone normy zwolnień od cła, przewidzianych w przepisach celnych (art. 190 § 1 pkt 18 Kodeksu celnego), gdyż na mocy art. 7 ust. 1, pkt 4 ustawy podatkowej, towary te w ramach ustalonych w przepisach celnych norm są już zwolnione od podatków. 4 strony - 14162 znaki [...]
12/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość