Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 196 – 210 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 196 – 210

np. poz. 198. W dniu 1 lipca 2001 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania (Dz. U. nr 64, poz. 647). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250) określone zostały wzory wniosku o wydanie pozwolenia i pozwolenia na tranzyt niekrajowych towarów podwójnego zastosowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 powyższej ustawy dyrektor granicznego urzędu celnego może wydać pozwolenie na tranzyt niekrajowego towaru podwójnego zastosowania wtedy, gdy jego przemieszczanie ma się zakończyć poza polskim obszarem celnym. Wzory wniosku i pozwolenia są załącznikami do omawianego rozporządzenia. 4 strony - 13103 znaki [...]
8/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość