Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz.193 – 205

194. W dniu 21 października 2000 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. nr 83, poz. 942). Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 13 § 6 Kodeksu celnego po raz kolejny znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz. U nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. nr 22, poz. 277, nr 29 poz. 361 i nr 73, poz. 853). Obecne zmiany dotyczą Taryfy celnej, będącej załącznikiem do tego rozporządzenia. W części pierwszej (postanowienia wstępne) w rozdziale E zmieniono wykaz nr 1 – „Wykaz krajów i regionów Członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz innych krajów i regionów, wobec których Rzeczypospolita Polska stosuje Klauzulę Największego Uprzywilejowania”, dodano Demokratyczną Republikę Kongo oraz zmieniono nazwę „Holandia” na „Niderlandy”. W części drugiej „Tabela stawek celnych” doprecyzowano niektóre uwagi wyjaśniające – głównie w stosunku do towarów rolno spożywczych, oraz dokonano nieznacznych korekt stawek celnych – głównie obniżonych w związku z umowami o strefach wolnego handlu. [...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość