Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 19 – 60 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 19 – 60

20. W dniu 1 stycznia 2001 r. weszła w życie (niektóre przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2002 r. i po upływie 3lat) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250). Omawiana ustawa w sposób kompleksowy reguluje zasady obrotu z zagranicą wszelkich towarów o znaczeniu strategicznym. Obrót ten zdefiniowany został jako wszelkiego rodzaju przemieszczanie przez granicę takich towarów. Zgodnie z art. 2 omawianej ustawy, obrót z zagranicą takimi towarami jest zabroniony z mocy prawa, jeżeli nie zostały spełnione warunki i ograniczenia określone w tej ustawie , przepisach innych ustaw oraz umowach i innych zobowiązaniach międzynarodowych. Ustawa wprowadza także drobną korektę brzmienia art. 14 § 6a Kodeksu celnego. 10 stron - 36535 znaki [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość