Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 188 – 205 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 188 – 205

np. poz. 189. W Monitorze Polskim Nr 26 z dnia 22 maja 2003 r. pod poz. 376 opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie wykazu towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej. Na podstawie delegacji wynikającej z art. 14 ust. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późniejszymi zmianami) opublikowany został w załączniku do obwieszczenia wykaz towarów podlegających kontroli weterynaryjnej. W wykazie podane zostały także kody PCN tych towarów. [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość