Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 177 – 195 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 177 – 195

np. poz. 178. W Dzienniku Ustaw nr 53 z dnia 28 maja 2001 r. pod poz. 559 opublikowano KONWENCJĘ o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym (Konwencja kontenerów pool), sporządzoną w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r., a pod poz. 560 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r. Konwencja powyższa ma na celu ułatwienie wspólnego użytkowania kontenerów przez członków pool na zasadzie kompensacji ekwiwalentnej, a tym samym wydajne zwiększenie wykorzystania kontenerów w przewozach międzynarodowych. Założone cele mają być osiągnięte przez ułatwienie procedur administracyjnych, które spowodują zmniejszenie przewozu jednostek pustych. Ustalenia konwencyjne zostały już wprowadzone do polskich przepisów celnych, w szczególności do rozporządzeń o procedurach gospodarczych i o zgłoszeniach celnych. 5 stron - 17402 znaki [...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość