Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 149 – 225 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 149 – 225

np. poz. 150. W dniu 1 maja 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej (Dz. U. Nr 43, poz. 374). Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 57 § 3 Kodeksu celnego znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 112). Zmiany polegają jedynie na dostosowaniu przepisów tego aktu prawnego do nowej struktury organizacyjnej administracji celnej. Zgodnie z nową regulacją, postępowanie celne w sprawie ochrony własności intelektualnej prowadzi Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. 14 stron - 55832 znaki [...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość