Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 143 – 163 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 143 – 163

np.ppoz. 144. W dniu 9 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 439). Na podstawie delegacji wynikającej z art. z art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 z późniejszymi zmianami) ustalone zostały zasady współpracy organów celnych z Państwową Inspekcją Sanitarną przy kontroli obrotu z zagranicą środkami spożywczymi i składnikami żywności. Ustalono m. in. że warunkiem dopuszczenia do obrotu takich środków jest przedstawienie przez importera wydanego przez P.I.S. stosownego świadectwa. Przekazanie środków spożywczych do kontroli sanitarnej wewnątrz kraju, także wymaga zgody granicznego inspektora sanitarnego, która winna być sporządzona na druku będącym załącznikiem do rozporządzenia. [...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość