Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowychPoz. 128 – 161 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowychPoz. 128 – 161

np. poz. 133. W Dzienniku Ustaw nr 23 z dnia 26 marca 2001 r pod poz. 268 opublikowano Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r., a pod poz. 269, oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzonego w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r. Protokół ma na celu ułatwienie realizacji celów EUTELSAT i zapewnienie skutecznego pełnienia jego funkcji. Artykuł 4 Protokołu przewiduje zwolnienie od ceł i podatków bezpośrednich od towarów nabywanych na potrzeby Organizacji. Umowa zawiera także przepis o nietykalności wszystkich urzędowych pism i dokumentów. W art. 9 przewidziano natomiast zwolnienia od cła dla członków personelu Organizacji przy obejmowaniu stanowiska pracy za granicą. 7 stron - 26384 znaki[...]
5/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość