Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 122 – 142 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 122 – 142

np. poz.123. Od dnia 1 kwietnia 2003 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2003 r. (M. P. z 2003 r. Nr 10, poz. 147). Obwieszczenie jest wykonaniem obowiązku określenia kwot bonifikaty na każdy kwartał, nałożonego ustawą z dnia 20 grudnia 1998 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776). Zgodnie z tym aktem prawnym, w przypadku importu nowego samochodu na zasadach ustalonych w ustawie, od 1 kwietnia 2003 r. zwolnienie od podatku VAT wynosić będzie maksymalnie 9.539 zł jeśli przedpłata dotyczyła samochodu Fiat 126p oraz 13.515 zł jeśli przedpłata dotyczyła samochodu FSO 1500.[...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość