Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 1 – 24 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 1 – 24

np. poz. 1. W dniu 3 grudnia 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1599). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 67 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) znowelizowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2002 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 60, poz. 548 i Nr 113, poz. 984). Obecne zmiany dotyczą jedynie ustalenia nowego wykazu przejść na granicy z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec. [...]
1/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość