Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 1 – 18 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 1 – 18

np. poz. 4. W dniu 14 grudnia 2000 r . weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2000 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. nr 104, poz. 1103). Nowelizacja dotyczy m. in. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. nr 71, poz. 449, z 1998 r. nr 137, poz. 886 oraz z 1999 r. nr 49, poz. 483, nr 83, poz. 931 i nr 101, poz. 1178). Zmiana polega na dodaniu nowego art. 17a. Zgodnie z tym nowym przepisem, w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej będą mogli uczestniczyć: - specjaliści z danej dziedziny lub biegli, - osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, - upoważnieni przedstawiciele organów Unii Europejskiej – w zakresie kontroli mogących mieć związek z dochodami tej organizacji.5 stron -19312 znaków [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość