Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 66 do poz. 75 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 66 do poz. 75

66. Z ważnością od 12 lipca 1996 r. w Dzienniku Ustaw nr 96, poz. 449 opublikowano rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. Powyższa nowelizacja rozporządzenia z dnia 19 czerwca 1996 r. (Dziennik Ustaw nr 71, poz. 344) jest tylko naprawieniem błędu legislacyjnego w tym rozporządzeniu i ze względu na datę ogłoszenia (7 sierpnia 1996 r.) nie ma już żadnego znaczenia, gdyż dotyczy 30 dniowego terminu składania wniosków o zwrot cła, licząc od dnia wywozu towarów w stosunku do wniosków już będących w rozpatrywaniu. [...]
9/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość