Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 1 do poz. 49

np. poz. 1. W dniu 1 stycznia 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania. (Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 958). Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 222 § 5 Kodeksu celnego. Zgodnie z tym aktem prawnym odsetki wyrównawcze będą pobierane w przypadku powstania długu celnego w odniesieniu do produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym oraz towarów uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej - z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji. Podstawą ich wymiaru będzie kwota wynikająca z długu celnego za okres od dnia objęcia towaru pierwszą procedurą celną a do dnia powstania tego długu. Do obliczenia przyjmowana będzie wysokość odsetek ustawowych. [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość