Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 182 – 192 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 182 – 192

np. poz. 183. W Monitorze Polskim nr 26 z dnia 5 września 2000 r. pod poz. 543 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Na podstawie delegacji wynikającej z art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Minister Finansów ogłosił, że od 31 sierpnia 2000 r. od zaległości podatkowych naliczane są odsetki w wysokości 46 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. Na mocy art. 242 § 2 Kodeksu celnego, stawkę tą stosuje się w przypadkach nie uiszczenia w terminie należności wynikających z długu celnego. 3 strony - 8713 znaków [...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość