Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 148 – 181 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 148 – 181

np poz. 152. W dniu 16 sierpnia 2000 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. nr 62, poz. 732). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. nr 66, poz. 752), znowelizowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 1, poz. 4 i nr 53, poz. 560). Zmiany polegają na zniesieniu siedziby Granicznego Lekarza Weterynarii w Międzylesiu, przy czym kontrolę weterynaryjną na tym kolejowym przejściu granicznym będzie sprawował Graniczny Lekarz Weterynarii w Kudowie Słonem. Ustalono ponadto nowe siedziby lekarzy granicznych na przejściu granicznym drogowym w Korczowej oraz w porcie lotniczym w Rzeszowie – Jasionce. 7stron - 28784 znaki [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość