Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 98 do poz.105 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 98 do poz.105

np. poz. 101. W dniu 8 maja 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dziennik Ustaw nr 39, poz. 398). Rozporządzenie powyższe, zastępujące uchylone rozporządzenie z dnia 31 marca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 45, poz. 287), nie wprowadza w zasadzie żadnych zmian w dotychczas obowiązujących zasadach pobierania i rozliczania prowizji od opłat pobieranych w międzynarodowym transporcie drogowym. Jedyną zmianą jest ustalenie zasad pobierania przez urzędy celne 6 % prowizji od opłaty wyrównawczej pobieranej od zagranicznych przedsiębiorców. 3 strony - 6357 znaki [...]
6/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość