Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 97 do poz. 101

np.poz. 97. W dniu 12 listopada 1996 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe (Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 595). Zmiana polega na sprostowaniu brzmienia poz. ex 2917 32 00 0. Poprzednio podano "Dop palation ah", a powinno być " Dop Palatinol AH" (w załączniku do rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1995 r. Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 769). [...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość