Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 92 do poz. 104 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 92 do poz. 104

np. poz. 92. W dniu 3 kwietnia 1997 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych (Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 142). Rozporządzenie powyższe jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. - Prawo przewozowe. w tym akcie prawnym kompleksowo uregulowano stosunki między przewoźnikami uprawnionymi do przewozu przesyłek towarowych i operatorami przewoźników posługujących się podwykonawcami, a nadawcami i odbiorcami przesyłek. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość