Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 82 do poz. 91 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 82 do poz. 91

np. poz. 82. W dniu 19 marca 1997 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu ceł z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie zasad stosowania kursów waluty krajowej do walut obcych dla ustalenia wartości celnej (Monitor Polski Nr 13, poz. 115). Zarządzenie ustala stosowanie kursów walut obcych dla obliczania wartości celnej. Sposób podany w zarządzeniu nie obiega od zasad podanych w opisie sposobu wypełniania pola 23 dokumentu SAD ustalonym w części II i IV załącznika nr 5 do zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 38, poz. 380). ustalono jednak granicę tzw. "skokowej" zmiany kursu na 2% lub więcej. Kurs taki stosuje się od godziny 000 dnia następnego po ogłoszeniu. [...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość