Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 78 do poz. 105

np poz. 80. W Dzienniku Ustaw nr 21 z dnia 29 marca 2000 r. pod poz. 263 opublikowano Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 5/99 Rady Stowarzyszenia RP- UE z dnia 17 grudnia 1999 r., wprowadzającej zmiany w Protokole 4 do Układu europejskiego, dotyczącym definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej. Decyzja nr 5/1999 Rady Stowarzyszenia UE – Polska z dnia 17 grudnia 1999 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., jest załącznikiem do Oświadczenia Rządowego (w języku polskim i angielskim). Podstawową przyczyną przyjęcia tej Decyzji była konieczność dokonania zmian w artykułach dotyczących kwot wyrażonych poprzednio w ECU, które zastąpiono obecnie obowiązującą walutą EURO, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu kumulacji paneuropejskiej. W związku z powyższymi przesłankami uległa całkowitej zmianie treść art. 30 Protokołu 4, który obecnie nosi tytuł „Kwoty wyrażone w euro”. Zmianie uległy także zapisy dotyczące procesów obróbki lub przetworzenia koniecznych, aby towary niepochodzące uzyskały status pochodzących. Dotyczy to następujących pozycji HS – 1904, 2207, 8401, 9608 oraz działu 57. 6 stron - 20654 znaki [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość