Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 76 do poz. 86 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 76 do poz. 86

np. poz. 76. W Dzienniku Ustaw nr 106, poz. 489 opublikowano Ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych. Art. 3, ust. 1 pkt 4 ustawy upoważnia Ministra Finansów do współdziałania z innymi naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej w realizowaniu zadań Rady Ministrów m.in. w sprawach polityki celnej. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej - czyli z dniem 1 stycznia 1996 r. w stosunku do omówionych zagadnień. [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość