Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 73 do poz. 98 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 73 do poz. 98

np. poz. 73. W dniu 1 kwietnia 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dziennik Ustaw nr 23, poz. 214). Funkcjonariusze Straży Granicznej będą nosić umundurowanie typu wojskowego ze zmianami wynikającymi z omawianego rozporządzenia. Najważniejsze z tych zmian to inny wizerunek orła z napisem “Straż Graniczna”, specjalne oznaki oraz emblemat identyfikacyjny. W okresie do 31 marca 2002 r. używane będą równolegle nowe i dotychczasowe wzory umundurowania. 7 stron - 18331 znaki [...]

Kup aby przeczytać całość