Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 71 do poz. 81 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 71 do poz. 81

np. poz. 71. Z dniem 4 lutego 1997 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Monitor Polski Nr 2, poz. 11 z 1997 r.) Jest to już trzecia z kolei nowelizacja zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Monitor Polski Nr 6, poz. 73). Obecna zmiany dotyczą głównie transferu za granicę środków płatniczych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez osoby zagraniczne w Polsce oraz przez osoby krajowe za granicą. Zezwolono także na transfer zagranicznych środków płatniczych w związku ze zmianą statusu dewizowego. [...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość