Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 59 do poz. 74 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 59 do poz. 74

np poz. 59. W dniu 22 grudnia 1997 r .weszło w życie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1021). W rozporządzeniu ustanowiono dodatkowy bezcłowy kontyngent na przywóz 500 samochodów osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej. Kontyngent jest ważny do 31 grudnia 1997 r., lecz nierozdysponowana lub niewykorzystana jego część przechodzi do wykorzystania w terminie do 31 marca 1998 r. Skorzystanie z kontyngentu wymaga przedstawienia świadectwa pochodzenia oraz pozwolenia przywozu. [...]
2/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość