Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 53 do poz. 60

53. W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów nr 1 z dnia 18 stycznia 1999 r. pod poz. 3 opublikowano komunikat nr 1/GUC/99 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 stycznia 1999 r. w sprawie publikowania wewnętrznych aktów prawnych Prezesa Głównego Urzędu Ceł. W komunikacie poinformowano, że począwszy od 1 stycznia br. wewnętrzne akty prawne Prezesa Głównego Urzędu Ceł publikowane będą w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów. Powyższe oznacza definitywne zaprzestanie wydawania Biuletynu Urzędowego Głównego Urzędu Ceł - należy jednak mieć nadzieję, iż decyzja ta poprawi dostępność do wewnętrznych aktów prawnych administracji celnej. [...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość