Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 50 do poz. 58 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 50 do poz. 58

50. W dniu 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie trybu, warunków okresu zwolnienia od cła norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia postawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych. (Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1023). Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 190 § 4 pkt 2 Kodeksu celnego. Rozporządzenie dotyczy zwolnienia od cła tzw. rzeczy przesiedlenia dla osób powracających ze stałego lub czasowego (co najmniej 1 rocznego) pobytu za granicą. Normy ilościowe ustalono jednakowo dla obu kategorii osób fizycznych. Zaświadczenia o pobycie za granicą wydawać będą polskie placówki dyplomatyczne za granicą albo Minister Spraw Zagranicznych - dla osób przebywających w krajach, gdzie nie ma polskiego przedstawicielstwa. Osoby przebywające za granicą czasowo dołączają do zgłoszenia celnego odpowiednie zaświadczenie oraz spis rzeczy, a osoby powracające z pobytu stałego odpowiednie zaświadczenie, spis rzeczy oraz dowód osobisty z aktualnym wpisem o zameldowaniu lub kartę czasowego pobytu w Polsce. Samochód może być zwolniony od cła tylko po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego wystawionego na nazwisko osoby zainteresowanej. Wzory zaświadczeń są załącznikami do rozporządzenia. [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość