Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 43 do poz. 58 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 43 do poz. 58

np. poz. 43. W dniu 16 czerwca 1996 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie badań statystycznych w administracji celnej (Monitor Polski nr 34, poz. 349). Zarządzenie określa nowy, obowiązujący od II kwartału 1996 r. wzór sprawozdania z dozoru i kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą - GUC-1. [...]
7/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość