Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 34 do poz. 70 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 34 do poz. 70

np.poz. 34. W dniu 1 stycznia 1997 r. weszło życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r, w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półfabrykaty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego (Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 711) W rozporządzeniu ustalono kontyngenty celne ilościowe na przywóz surowców i półproduktów dla przemysłu farmaceutycznego. Większość towarów objętych kontyngentem może być przywożona bez cła (stawka "O"), na niektóre jedna ustalono stawkę celną w wysokości 3%. Skorzystanie z preferencyjnych stawek wymaga przedstawienia pozwolenia przywozu. Kontyngent jest ważny do końca 1997 r. [...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość