Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 26 do poz. 42 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 26 do poz. 42

np. poz. 26. Dnia 9 lutego 1996 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dziennik Ustaw Nr 90, poz.446 z 1995 r.) Ustawa reguluje m.in. ogólne zasady dotyczące granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz wprowadza od 9 sierpnia 1996 r. wymóg uzyskiwania koncesji na obrót środkami ochrony roślin. 27. Z dniem 14 lutego 1996 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych (Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 8. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym ustawy o ochronie roślin uprawnych i ustala m.in. wykaz produktów roślinnych zabronionych do przywozu, wykaz towarów zwolnionych od granicznej kontroli fitosanitarnej oraz wykaz miejsc odprawy celnej, gdzie dokonywana jest kontrola fitosanitarna.[...]
6/1996 str. 180-06-1996

Kup aby przeczytać całość