Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 245 do poz. 273 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 245 do poz. 273

np. poz. 245. W dniu 20 września 1997 r. weszła w życie Umowa miedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji o małym ruchu granicznym, sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r. (Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 827 i 828). Umowa wprowadza ułatwienia w przekraczaniu granicy państwowej przez obywateli Polski i Słowacji zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w gminach przygranicznych. Osoby te bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat mogą przywozić i wywozić rzeczy użytku osobistego oraz środki transportu (pod warunkiem powrotnego przywozu lub wywozu). Załącznikami do umowy są wykazy gmin i miejscowości przygranicznych oraz wykaz 14 przejść granicznych przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego. [...]
12/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość