Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 245 do poz. 243 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 245 do poz. 243

np. poz.235. W dniu 5 listopada 1998 r. weszła w życie decyzja Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. wprowadzająca cło antydumpingowe w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, po cenie dumpingowej (Monitor Polski nr 39, poz. 550). Decyzją powyższą na okres 24 miesięcy ustalono cło antydumpingowe na pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej jednorazowe zapalniczki objęte kodem PCN 9613 10 00 0. Wyjaśniono jednocześnie, że są to zapalniczki, w których nie wymienia się kamienia i nie uzupełnia gazu. Jako zapalniczki gazowe kieszonkowe należy traktować także ich elementy, zmontowane w taki sposób, że zawierają zbiorniczek gazu trwale połączony z korkiem zbiornika i wkręconym zaworem, napełnione lub nie napełnione gazem. Cło antydumpingowe ukształtowano na poziomie wynikającym z różnicy między ceną minimalną w wysokości 0,12 ECU za sztukę a wartością celną zapalniczki, powiększoną o należne cło wynikające z taryfy celnej, jednak w wysokości nie mniejszej niż 0,09 ECU za sztukę. [...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość